Địa chỉ

CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIETNAM

59 đường N8 khu dân cư Jamona, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu : 8.30 AM – 5.30 PM
Thứ bảy : 08.30 AM – 12.30 PM