สติ๊กเกอร์ลาเบล บาร์โค้ด แบบ Void

฿0.00

Void

Description

Our Score

Sticker Label Barcode

 

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Void เป็นสติ๊กเกอร์ที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงาน เช่น ป้องการการปลอมแปลง ติดเพื่อรับประกันสินค้า สามารถทำเป็นสีสันสวยงามได้ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ สติ๊กเกอร์ Void มีหลากหลายประเภท เช่น สติ๊กเกอร์วอยด์เปลือกไข่ สติ๊กเกอร์วอยด์เงินด้าน สติ๊กเกอร์วอยด์เงินเงา สติ๊กเกอร์วอยด์ขาว สติ๊กเกอร์วอยด์ใส และสติ๊กเกอร์วอยด์โฮโลแกรม (Hologram)

 

ลักษณะงานที่นำไปใช้
  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Void เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีลักษณะเฉพาะ ป้องกันการปลอมแปลงของสินค้า ขโมยสินค้า เช่น งานรับประกันสินค้า ส่วนใหญ่จะใช้ในงานด้านไอที คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

จุดเด่น
  • สติ๊กเกอร์ Void เป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อพิเศษ มีความสวยงาม คงทน จึงเหมาะกับงานที่ต้องการการป้องกันแกะสินค้า หรือติดสติ๊กเกอร์เพื่อบ่งบอกที่มา

 

ผ้าหมึกที่ใช้คู่กัน : ผ้าหมึกที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Void จะเป็น Ribbon Wax Resin เพราะมีความคมชัด สวยงาม