สติ๊กเกอร์ลาเบล บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal

฿0.00

Direct Thermal

Description

Our Score

Sticker Label Barcode

 

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal เป็นสติ๊กเกอร์ที่เคลือบสารเคมีไว้ด้านหน้า ใช้ระบบถ่ายเทความร้อนผ่านหัวพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ เป็นวัสดุจำพวกกระดาษคล้ายกับกระดาษแฟกซ์

 

ลักษณะงานที่นำไปใช้
  • การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal มาประยุกต์การใช้งานที่ไม่ต้องการความคงทน เหมาะกับงานที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความร้อน ความชื้น และต้องผ่านห้องเย็น ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าเร็ว ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผัก, ผลไม้ เพราะสติ๊กเกอร์เป็นเนื้อกระดาษหากโดนน้ำหรือความชื้นอาจทำให้สติ๊กเกอร์ขาดหรือหมึกหลุดร่อนได้

 

จุดเด่น
  • สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน ง่ายต่อการนำมาใช้งาน

 

ผ้าหมึกที่ใช้คู่กัน : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal เป็นเนื้อสติ๊กเกอร์แบบความร้อนที่ไม่ต้องใช้ตัวกลาง (หมึกพิมพ์ริบบอน) ในการพิมพ์ ในตัวกระดาษจะมีเคมีที่จะเกิดสีเมื่อโดนความร้อนในปริมาณที่พอเหมาะ โดยหัวพิมพ์ซึ่งมีตัวกำเนิดความร้อนจะทำหน้าที่ส่งความร้อนมาที่กระดาษ ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และทำให้สีของกระดาษเปลี่ยนแปลง