Cash Drawer ( ลิ้นชักเก็บเงิน ถาดใส่เงิน )

Showing all 12 results

Sale!

Signature GS-6100

฿2,990 ฿2,700

4-5 ช่องธนบัตร 7 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40 x 45 x 9 cm.

Sale!

VPOS EC 410

฿3,590 ฿2,900

4 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 41 x 41.5 x 10 cm, RJ12

Sale!

Signature GS-3100

฿3,990 ฿3,300

4-5 ช่องธนบัตร 6-8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40.5 x 42.3 x 9.8 cm.

Sale!

POSIFLEX CR-3100

฿3,900 ฿3,750

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40 x 41 x 8.5 cm, RJ11

Sale!

POSIFLEX CR-3104

฿5,200 ฿4,625

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40 x 41 x 8.5 cm, RS 232

Sale!

POSIFLEX CR-4100

฿5,500 ฿4,750

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 342.8 x 46 x 10 cm, RJ11

Sale!

POSIFLEX CR-4105

฿4,900 ฿4,790

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 342.8 x 46 x 10 cm, USB

Sale!

POSIFLEX CR-4104

฿6,200 ฿5,700

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 342.8 x 46 x 10 cm, RS232