Cash Drawer ( ลิ้นชักเก็บเงิน ถาดใส่เงิน )

Showing all 12 results

Sale!

ถาดใส่เงิน Signature 6100

฿1,950.00 ฿1,650.00

5 ช่องธนบัตร 7 เหรียญ ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 36.5 ซม. x 28.5 ซม. x 5.7 ซม.

Sale!

Signature GS-6100

฿2,990.00 ฿2,700.00

4-5 ช่องธนบัตร 7 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40 x 45 x 9 cm.

Sale!

VPOS EC 410

฿3,590.00 ฿2,900.00

4 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 41 x 41.5 x 10 cm, RJ12

Sale!

Signature GS-3100

฿3,990.00 ฿3,300.00

4-5 ช่องธนบัตร 6-8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40.5 x 42.3 x 9.8 cm.

Sale!

POSIFLEX CR-3100

฿3,900.00 ฿3,750.00

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40 x 41 x 8.5 cm, RJ11

Sale!

POSIFLEX CR-3104

฿5,200.00 ฿4,625.00

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 40 x 41 x 8.5 cm, RS 232

Sale!

POSIFLEX CR-4100

฿5,500.00 ฿4,750.00

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 342.8 x 46 x 10 cm, RJ11

Sale!

POSIFLEX CR-4105

฿4,900.00 ฿4,790.00

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 342.8 x 46 x 10 cm, USB

Sale!

POSIFLEX CR-4104

฿6,200.00 ฿5,700.00

5 ช่องธนบัตร 8 เหรียญ (กว้างxยาวxสูง) 342.8 x 46 x 10 cm, RS232