ลดต้นทุนร้านอาหาร

ลดต้นทุนธุรกิจร้านอาหารด้วยเทคโนโลยี Smart Restaurant Management

ธุรกิจร้านอาหารมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3-5% ทุกปี สะท้อนถึงจำนวนผู้เเข่งขันในตลาดที่มากตาม ร้านอาหารแต่ละร้านจึงต้องมีตัวช่วยลดต้นทุน