ลดต้นทุนร้านอาหาร

ลดต้นทุนธุรกิจร้านอาหารด้วยเทคโนโลยี Smart Restaurant Management

ธุรกิจร้านอาหารมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3-5% ทุกปี สะท้อนถึงจำนวนผู้เเข่งขันในตลาดที่มากตาม ร้านอาหารแต่ละร้านจึงต้องมีตัวช่วยลดต้นทุน

5 เครื่องมือ CRM ที่ช่วยสร้างความสัมพันธืที่ดีกับลูกค้าธุรกิจค้าปลีก

5 เครื่องมือ CRM ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธุรกิจค้าปลีก

เนื่องจากคู่เเข่งมาก การรักษาฐานลูกค้าจึงป็นสิ่งจำเป็น ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และวิธีไหนดีที่สุด ?