บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ล้วงลึกมุมมองความสำเร็จของคุณ “โอ๊ด-ธนวัฒน์ ฉัตรเลขวนิช” ทายาทคนที่ 2 ของแสงรุ่งกรุ๊ป – บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

คุณโอ๊ด ธนวัฒน์ ฉัตรเลขวนิช หนึ่งในผู้บริหารของแสงรุ่งกรุ๊ป เขามีมุมมองและการใช้ชีวิตอย่างไร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาบริษัทให้เติบโตและรักษาความสำเร็จไว้ได้

คุณ “เอฟ-ไกรสร ฉัตรเลขวนิช” แห่งแสงรุ่งกรุ๊ป กับแบบฉบับความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร-บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ทำความรู้จักกับคุณเอฟ ไกรสร ฉัตรเลขวนิช หนึ่งในผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของบริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด เขามีทัศนคติตลอดจนข้อคิดดีๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จอย่างไร