ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟ เปิดยังไงให้น่าจดจำ ทำยังไงให้อยู่ได้ในยุคแข่งขันสูง

เทคนิคการเปิดร้านกาแฟให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถตั้งอยู่ได้ท่ามกลางยุคที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง วิธีการออกแบบและจัดการบริหารร้านกาแฟให้รุ่ง

แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต อีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร-รู้ทันเทคโนโลยี รู้ทันธุรกิจ

ถ้าคุณทำธุรกิจ หรือใส่ใจในเทคโนโลยี คุณควรทราบว่าแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง เพื่อให้รับมือได้อย่างถูกต้อง

บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

“เดียว-ภิติวัจน์ วงษ์จิรโรจน์” ผู้บริหารโกลบอล เอเซีย แปซิฟิก : ความเชื่อมั่นและอดทน คือแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ – บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

คุณเดียว ภิติวัจน์ วงษ์จิรโรจน์ เขาทำได้อย่างไร สร้างธุรกิจจากไม่มีอะไร สู่ผู้บริหารบริษัทโกบอล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด ที่เติบโตหลักร้อยล้านใน 10 ปี