แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต อีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร-รู้ทันเทคโนโลยี รู้ทันธุรกิจ

ถ้าคุณทำธุรกิจ หรือใส่ใจในเทคโนโลยี คุณควรทราบว่าแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง เพื่อให้รับมือได้อย่างถูกต้อง

กลยุทธ์การตลาด 8P

“กลยุทธ์ 8P” กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

กลยุทธ์การตลาด คืออะไร มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก และทุกประเภทธุรกิจอย่างไร กลยุทธ์ 8P คืออะไร และจะเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างไรบ้าง

ป้ายโฆษณาดิจิตอล

ป้ายโฆษณาดิจิตอล DIGITAL SIGNAGE การพัฒนา ประโยชน์ต่อธุรกิจและร้านอาหาร

การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายโฆษณาดิจิตอล หรือ Digital Signage ดีอย่างไร เหมาะกับยุคดิจิตอล 4.0 อย่างไร และเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

ความท้าทายของธุรกิจปลีกปี2019 พร้อมกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อสร้างกำไร

ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกปี 2019 พร้อมกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อสร้างกำไร

ยิ่งการตลาดออนไลน์โตมากขึ้นเท่าไหร่ ธุรกิจค้าปลีกก็ยิ่งเติบโตน้อยลงเท่านั้น ลูกค้าหันไปซื้อออนไลน์กันหมด ร้านค้าปลีกจะปรับตัวอย่างไร?