ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟ เปิดยังไงให้น่าจดจำ ทำยังไงให้อยู่ได้ในยุคแข่งขันสูง

เทคนิคการเปิดร้านกาแฟให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถตั้งอยู่ได้ท่ามกลางยุคที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง วิธีการออกแบบและจัดการบริหารร้านกาแฟให้รุ่ง

5 เครื่องมือ CRM ที่ช่วยสร้างความสัมพันธืที่ดีกับลูกค้าธุรกิจค้าปลีก

5 เครื่องมือ CRM ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธุรกิจค้าปลีก

เนื่องจากคู่เเข่งมาก การรักษาฐานลูกค้าจึงป็นสิ่งจำเป็น ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และวิธีไหนดีที่สุด ?