Retail Shop

การรับมือไวรัสโคโรน่าโควิด-19 สำหรับ-ร้านค้าปลีก

การรับมือกับ Covid19 สำหรับร้านค้าปลีก

เราเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทายที่ผู้ค้าปลีกไม่เคยเจอมาก่อน เราจึงพยายามให้การสนับสนุนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ เพื่อที่ฟื้นจากวิกฤตและเติบโตไปด้วยกัน

5 เครื่องมือ CRM ที่ช่วยสร้างความสัมพันธืที่ดีกับลูกค้าธุรกิจค้าปลีก

5 เครื่องมือ CRM ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธุรกิจค้าปลีก

เนื่องจากคู่เเข่งมาก การรักษาฐานลูกค้าจึงป็นสิ่งจำเป็น ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และวิธีไหนดีที่สุด ?

ความท้าทายของธุรกิจปลีกปี2019 พร้อมกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อสร้างกำไร

ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกปี 2019 พร้อมกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อสร้างกำไร

ยิ่งการตลาดออนไลน์โตมากขึ้นเท่าไหร่ ธุรกิจค้าปลีกก็ยิ่งเติบโตน้อยลงเท่านั้น ลูกค้าหันไปซื้อออนไลน์กันหมด ร้านค้าปลีกจะปรับตัวอย่างไร?