Education

กระดานอัจฉริยะ

กระดานอัจฉริยะ : การศึกษาโลกอนาคต

กระดานอัจฉริยะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รวมฟังก์ชันของ ลำโพง ภาพ ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจอแสดงผลประเภทหน้าจอสัมผัสอินฟราเรดที่มีความแม่นยำ