AW การรับมือกับ COVID19 สำหรับร้านอาหารและคาเฟ่

การรับมือกับ COVID19 สำหรับร้านอาหารและคาเฟ่

เราเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทายที่ร้านอาหารและคาเฟ่ไม่เคยเจอมาก่อน เราจึงพยายามให้การสนับสนุนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ เพื่อที่ฟื้นจากวิกฤตและเติบโตไปด้วยกัน

การรับมือไวรัสโคโรน่าโควิด-19 สำหรับ-ร้านค้าปลีก

การรับมือกับ Covid19 สำหรับร้านค้าปลีก

เราเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทายที่ผู้ค้าปลีกไม่เคยเจอมาก่อน เราจึงพยายามให้การสนับสนุนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ เพื่อที่ฟื้นจากวิกฤตและเติบโตไปด้วยกัน