การขนส่ง Courier คืออะไร และมีเงื่อนไขในการให้บริการขนส่งของอย่างไรบ้าง

บริการขนส่ง Courier คืออะไร ให้บริการส่งสินค้าหรือพัสดุในลักษณะใดบ้าง มีข้อดีอย่างไร และธุรกิจของคุณเหมาะสมในการใช้บริการส่งของนี้หรือไม่