แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต อีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร-รู้ทันเทคโนโลยี รู้ทันธุรกิจ

ถ้าคุณทำธุรกิจ หรือใส่ใจในเทคโนโลยี คุณควรทราบว่าแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง เพื่อให้รับมือได้อย่างถูกต้อง