บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ล้วงลึกมุมมองความสำเร็จของคุณ “โอ๊ด-ธนวัฒน์ ฉัตรเลขวนิช” ทายาทคนที่ 2 ของแสงรุ่งกรุ๊ป – บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

คุณโอ๊ด ธนวัฒน์ ฉัตรเลขวนิช หนึ่งในผู้บริหารของแสงรุ่งกรุ๊ป เขามีมุมมองและการใช้ชีวิตอย่างไร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาบริษัทให้เติบโตและรักษาความสำเร็จไว้ได้