บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

“จูน ชญานิศ ธัญญวัฒนกุล” นักธุรกิจสาวสวยแห่งวอร์กา คอมเมอร์เชี่ยล : พลังบวกคือพลังของความสำเร็จ – บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

คุณจูน ชญานิศ ธัญญวัฒนกุล ภรรยาคุณกอล์ฟ ข้าวตราไก่แจ้ กับธุรกิจบริษัทวอร์กา คอมเมอร์เชี่ยล อะไรเป็นความคิดหรือทัศนคติที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จได้