Who we are

VayoiT provides Innovative products with Smart Technology for Better Business and Modern Life Style.
วาโย ไอที นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เทคโนโลยี อัจฉริยะ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ และ ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย
————-

2007    VayoIT (วาโย ไอที) ก่อตั้งเมื่อปี 2007 เป็นหนึ่งธุรกิจในกลุ่มวาโย (Vayo Group) จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน ได้แก่ อุปกรณ์ POS (เครื่อง Point Of Sales, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, เครื่องพิมพ์บัตรคิว, เครื่องตรวจธนบัตรปลอม, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องพิมพ์ลาเบล)

2015    VayoIT (วาโย ไอที) จำหน่ายกระดาษความร้อน (Thermal Paper)

2017    VayoIT (วาโย ไอที) จำหน่ายเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ได้แก่ แม่กุญแจสแกนลายนิ้วมือ (Finger Lock) และแม่กุญแจบลูทูธ (Lock Smart Keyless Bluetooth Padlock) และเทคโนโลยีด้านการแสดงผล ได้แก่ ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ (Smart Whiteboard), ป้ายโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage – LCD Display, LED Display), โฮโลแกรมแสดงภาพสินค้า 3 มิติ (Holographic Display และ จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีโต๊ะทำงานไฟฟ้า (Smart Office Desk)

Our philosophy
Smart Tech Better Life
Goals & values

Vission ( วิสัยทัศน์ ) :

  • วาโย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อธุรกิจ การดำเนินชีวิตประจำวัน

Mission ( พันธกิจ ) :

  • วาโย มุ่งมั่นที่จะพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น
  • วาโย มุ่งมั่นที่จะใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
  • วาโย มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม การทำงานที่คล่องแคล่ว ให้บุคคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดในการแสดงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร
  • วาโย มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
Our experience

ได้รับความไว้วางในจากลูกค้าภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20,000 รายในประเทศไทย

Services

ศูนย์บริการหลังการขายครบวงจร

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.